| דיני ביטוח לאומי

 

תחומי התמחות

חוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי, שבעיקרו נועד להגן על קיום מינימלי לרמת חייהם של כלל תושבי המדינה, להבטיח את עתידם הסוציאלי, לבל יימצאו בקרבנו תושבים חסרי כול אל מתחת לסף של חיים בכבוד, המהווים נטל על החברה, כתם על צביונה ופגם בתדמיתה של המדינה כישות שלטונית נאורה, הדואגת תדיר לרווחת תושביה.

 

משרדנו בעל ניסיון רב שנים בהגשת תביעות למימוש זכויות סוציאליות, כספיות ורפואיות כנגד המוסד לביטוח הלאומי בהתאם לחוק.

  • קביעת זכאות של נכות כללית ונפגעי עבודה;
  • קביעת זכאות לנכות זמנית וצמיתה;
  • הפעלת תקנה 15;
  • תאונת דרכים בעבודה;
  • ,אונות עבודה;
  • החמרת מצב לנפגעי עבודה;
  • גמלת נכה נזקק לנפגעי עבודה (תקנה 18);
  • מחלות מקצוע ומקרוטראומה;
  • ערעורים לבית הדין לעבודה וייצוג בפני ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי.

 

הזכאות לקצבת נכות כללית

תנאי לזכאות לקיצבת נכות ולזכויות שונות הנובעות מחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995 הוא, כי דורש הקיצבה הינו "מבוטח", דהיינו - הוא "תושב ישראל".

 

כה זכאי לגמלת נכות כללית אם אי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל או בהיותו תושב ארץ-ישראל לפני יום ו' באייר התש"ח (15 במאי 1948), או אם בהגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונכה, אף אם הליקוי נגרם לפני היותו תושב ישראל או אם הליקוי שבשלו נגרם אי הכושר להשתכר, נגרם בישראל בהיותו קטין תושב ישראל.

 

הזכות לקצבת נכות כללית תתחיל בתום 90 ימים מהתאריך הקובע, ובלבד שאם במועד זה מקבל הנכה דמי מחלה ממעבידו או מקופת גמל כמשמעותה בסעיף 180, תתחיל הזכות בתום התקופה שבעדה שולמו דמי המחלה כאמור.

 

סוגי גמלאות נכות

(1) קצבה חודשית

(2) שיקום מקצועי

(3) השתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים

(4) גמלה לנכה הלוקה במוגבלות קשה

 

מהי תאונת עבודה?

חוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה אצל המעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי תאונה שאירעה תוך כדי משלח ידו וכתוצאה מכך.

 

ההגדרה בחוק ביטוח לאומי מרחיבה את היקף המצבים שיכולים להיחשב כתאונות עבודה, כגון נסיעה או הליכה למקום העבודה מן בית העובד, או נסיעה מן מקום העבודה לבית העובד.

 

אך אם התאונת העבודה היא כתוצאה מן תאונת דרכים, הפיצויי יהא מן חוק לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מכיוון שחוק זה קובע ייחוד עילה, כלומר ניתן לתבוע פיצויי על פיו בלבד.

 

חוק הביטוח הלאומי מגדיר גם "מחלקת מקצוע" שהיא מחלה שהעובד חלה בה עקב עבודתו, כגון ירידה ביכולת השמיעה, ירידה ביכולת הראייה וכיוצא באלה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין

* כל האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עו"ד.

 

אלה ישראלוב פילוסופ עו